Vilka fördelar får ni med BuildFlow Connect?

Med BuildFlow Connect kopplas er försäljningsprocess digitalt direkt mot era kunder genom de beräknings- och projekteringsverktyg för byggbranschen som finns på marknaden idag. Era kunder kan med korrekta priser och enkel tillgång till sina avtalspriser redan i sina digitala verktyg få estimat utan att begära en offert.

Ni får en möjlighet till stora besparingar genom ett minskat behov av manuella beräkningar av offerter och översättningar från generiska materiallistor till beställning. Den direkta kopplingen till era beställningssystem ger en ökning av digitala beställningar när en order kommer direkt från beräkningsverktygen.

Nya möjligheter

BuildFlow Connect skapar nya möjligheter för digitaliseringen av byggmaterialbranschen och möjligheter till besparingar, högre kvalitet och en minskad miljöpåverkan genom färre leveranser orsakade av felbeställningar.

BuildFlow Connect är en komplettering till existerande digitala verktyg för byggmaterialbranschen. Som återförsäljare och leverantör får ni ett förbättrat flöde från kund till digital beställning och minskar mängden manuellt arbete som offerter och beställningar kan innebära idag.

Matchning och standarder

I BuildFlows databas finns idag information om ca 1 700 000 byggmaterialartiklar och matchningar mot ca 3 400 basvaror(resurser). Därigenom täcker vi ca 85 % av det byggmaterial som kalkyleras och används i byggprojekt idag och vi ökar konstant. BuildFlows basvaror är direkt kopplade mot de faktiska artiklarna ute hos er återförsäljarna och leverantörer.

I BuildFlows matchningsprocess arbetar vi med ett flertal svenska och internationella standarder som VilmaBas, Finfonr, EAN, GTIN mfl.och vi samarbetar med de organisationer som arbetar med dessa och kommande standarder.

Nöjda kunder

Som återförsäljare och leverantör får du nöjdare kunder genom att de redan i verktygen kan kalkylera direkt med era artiklar och sina rabattavtal vilket ger en snabbare process för offerering och beställning av byggmaterial. BuidFlow Connect ger kunden ett effektivt digitalt flöde i materialhanteringen.Vanliga frågor

Vi hjälper dig genom hela processen för att få BuildFlow Connect på plats.

Hur kommer vi igång?
Vi behöver en produktfeed av era artiklar som vi kan hämta varje natt. Vi behöver även göra en integration mot er företagsportal eller affärssystem.
Är det resurskrävande?
En produktfeed är oftast lätt att sätta ihop, beroende på vilket system ni använder. En integration mot er företagsportal är enkel och brukar ta en timme eller två från er sida. En integration mot affärssystem kan ta längre tid beroende på system. Oavsett lösning är vi med som stöd och hjälp.
Vad kostar det?
Att få in era artiklar i BuildFlow Connect är gratis. Ni betalar endast provision på förmedlade beställningar genom systemet.