Vilka fördelar får ni med BuildFlow Connect?

Med BuildFlow Connect får era kunder tillgång till uppdaterade priser kopplade till återförsäljare och leverantörers artiklar. Detta ger era kunder möjligheten att få en korrekt kostnadsberäkning, snabbt skapa offertunderlag, jämföra priser och göra beställningar direkt från er applikation. Genom att provisionen från återförsäljare och leverantörer delas med er får ni en ny intäktsmodell.

Nya möjligheter

BuildFlow Connect skapar nya möjligheter för digitaliseringen av byggmaterialbranschen och möjligheter till besparingar, högre kvalitet och en minskad miljöpåverkan genom färre leveranser orsakade av felbeställningar.

BuildFlow Connect är en komplettering till existerande digitala verktyg för byggmaterialbranschen. Som applikationsutvecklare får era kunder en korrekt och effektiv kostnadsberäkning och ett enkelt flöde från planering till beställning.

Matchning och standarder

I BuildFlows databas finns idag information om ca 1 700 000 byggmaterialartiklar matchade genom ca 3 400 basvaror(resurser). Därigenom täcker vi ca 85 % av det byggmaterial som kalkyleras och används i byggprojekt idag och vi ökar konstant.BuildFlows basvaror är direkt kopplade mot de faktiska artiklarna ute hos er återförsäljarna och leverantörer.

I BuildFlows matchningsprocess arbetar vi med ett flertal svenska och internationella standarder som VilmaBas, Finfonr, EAN, GTIN mfl.och vi samarbetar med de organisationer som arbetar med dessa och kommande standarder.

Nöjda kunder

Som applikationsutvecklare får du nöjdare kunder genom att de redan i verktygen kan kalkylera direkt med era artiklar och sina rabattavtal vilket ger en snabbare process för offerering och beställning av byggmaterial.BuidFlow Connect ger kunden ett effektivt digitalt flöde i materialhanteringen.Vanliga frågor

Vi hjälper dig genom hela processen för att få BuildFlow Connect på plats.

Hur kommer vi igång?
Om ni använder generiska resurser i era kalkyler behöver vi matcha dessa mot våra. Ni får tillgång till vårt API för att vi tillsammans ska kunna specificera hur BuildFlow Connect integrerar i er applikation.
Är det resurskrävande?
För kundens bästa strävar vi efter en komplett integration i er applikation men eftersom det kräver en hel del utveckling från er sida erbjuder vi en stegvis integration genom vår portal. I portalen kan kunden hantera sin materiallista och lägga beställningar tills det att BuildFlow Connect är helt integrerat i er applikation.
Vad kostar det?
För tillgång till produktinformation och priser tillkommer en månadslicens. Men ni får även en intäkt i form av del av den provision era kunder genererar genom att göra sina beställningar digitalt genom BuildFlow Connect.