Samarbetspartners

Vi på BuildFlow strävar efter att ligga i framkant i den digitala revolution som sker i byggbranschen. En viktig del av detta är att samarbeta med de företag och organisationer som arbetar med att underhålla och ta fram standarder. Vår strategi är att arbeta tillsammans för att gynna branschen på bästa sätt.
Läs mer