Om Företaget

Med tjänsteplattformen BuildFlow fokuserar Byggvarulistan på informationshantering och digitala integrationer kring byggmaterial.

Vad vi gör

BuildFlow är en tjänsteplattform för information om byggvaror på vilken vi kan leverera ett flertal tjänster för produktinformation, prisjämförelser, prisanalyser, omvärldsbevakning, integrationer och digitala processer för planering och inköp.

Vårt uppdrag

Att vara Europas största sammankopplade databas med information och priser för byggvaror. Ge branschen en bättre förståelse hur de kan växa genom Byggvarulistans data, analyser och insikter. Byggvarulistan ska hjälpa till att digitalisera processerna för hela värdekedjan inom byggbranschen.

Våra mål

Vara den största dataleverantören i Europa av artikelinformation och priser på byggvaror.
Vara den största dataleverantören i Europa av prisanalyser av byggmaterial
Vara den ledande digitala plattformen för handel av byggmaterial för professionella byggare i Europa.

Team

Magnus Svensson

CEO

magnus@byggvarulistan.com

Patrik Dahlén

CIO

patrik@byggvarulistan.com

Jesper Stenmark

CMO

jesper@byggvarulistan.com

Samuel Nilsson

Kvalitetsansvarig

samuel@byggvarulistan.com

Mats Vesterberg

Utvecklare

mats@byggvarulistan.com

Jens Ulf

Utvecklare

jens@byggvarulistan.com

Läs mer